Skip to main content

Prijzen Woningbouw 2019

Veiligheidscoördinatie

Een veiligheidscoördinator dient verplicht aangesteld te worden op alle bouwwerven waar ten minste 2 aannemers gelijktijdig of na elkaar werken uitvoeren (KB TMBP van 25/01/2001). AB-SOLID beschikt over verschillende veiligheidscoördinatoren, zowel niveau A als niveau B, elk met een eigen ervaringsniveau, wat ons toelaat om het best passende profiel bij uw project te selecteren.

Verbouwing woning Bruto opp. <500m2

600 €

Nieuwbouw / Uitbreiding Bruto opp. <500m2

640 €

Energetische renovatie Technieken vernieuwen en >75% bouwschil isoleren

600 €

Luchtdichtheidstest

AB-SOLID bvba beschikt over de nodige BCCA-erkenningen en hoogwaardige meettoestellen (RETROTEC), waardoor wij testen kunnen uitvoeren die voldoen aan de eisen uit de STS-P 71-3 en EN13829-norm. Daarnaast kan AB-SOLID advies verstekken inzake luchtdicht bouwen.

Alle bouwwerken Alle oppervlaktes

240 €

Exclusief bijdrage BCCA (40€)

Keuring privé rioleringen

AB-SOLID bvba beschikt over de nodige erkenningen en gespecialiseerde apparatuur om elke privé-riolering te onderwerpen aan de wettelijke keuringsvoorschriften. Pas nadat een rioleringsstelsel gekeurd is door een erkend keurder privé waterafvoer, mag men aansluiten op de openbare riolering.

Alle privé woningen Alle oppervlaktes

150 €

Inclusief verplaatsing en indiening gegevens bij Vlario

Ventilatieverslaggeving

Voor alle nieuwe en ingrijpend energetisch te renoveren wooneenheden met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag vanaf 1 januari 2016, moet de aangifteplichtige een “ventilatieverslaggever” aanstellen die betrokken is bij het ontwerp (keuze ventilatiesysteem), de uitvoering (toevoer, doorstroom en afvoer) en de controle van de uitvoering van het ventilatiesysteem.

Alle bouwwerken Alle oppervlaktes

350 €

Exclusief bijdrage BCCA (75€ indien 1 ventilatieverslaggever)

EPB-Verslaggeving

EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat. Alle gebouwen waarvoor vanaf 1 januari 2006 een aanvraag om te bouwen of verbouwen wordt ingediend, moeten voldoen aan de EPB-regelgeving en dat betekent dat deze gebouwen een bepaald niveau van thermische isolatie, energieprestatie (energiezuinige verwarmingsinstallatie, ventilatie, ...) en een gezond binnenklimaat moeten behalen. AB-SOLID kan u hierbij adviseren van begin tot einde.

Verbouwing woning Bruto opp. <500m2

525 €

Nieuwbouw / Uitbreidingbruto opp. <500m2

650 €

Energetische renovatieTechnieken vernieuwen en >75% bouwschil isoleren

350 €

Andere

Met een grote diversiteit aan profielen kan advies- en expertisebureau AB-SOLID BVBA een brede waaier aan diensten aanbieden:

Alle prijzen zijn exclusief BTW (6% voor keuring private riolering, 21% voor alle andere aangeboden diensten) - Veiligheidscoördinatie: conform KB 25/01/2001 betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Blowerdoortest: gebouw dient voldoende afgewerkt te zijn, windsnelheid op moment uitvoering Blowerdoortest mag max. 6m/s zijn – Blowerdoortest in het kader van EPB-regelgeving: Geometrische gegevens dienen door de EPB-verslaggever overgemaakt te worden - Voor projecten die niet voldoen aan bovenvermelde beschrijving dient een afzonderlijke prijsofferte aangevraagd te worden

Facturatievoorwaarden
EPB: 70% na startverklaring - 30% na eindaangifte - Veiligheidscoördinatie: 40% na VCO - 60% na VCV en afleveren PID - Luchtdichtheidstest: 100% na afleveren van conformiteitsverklaring - Ventilatieverslaggeving: 70% na VVO - 30% na afleveren ventilatieprestatieverslag